Korjausrakentaminen

Korjausrakentaminen

1. Miksi uusia sähköt, vesi- ja viemärijärjestelmien uusimisen yhteydessä

Kiinteistön sähkö ja telejärjestelmien teknisen käyttöiän on arvioitu yleisesti olevan laitteineen, keskuksineen ja kaapelointeineen noin 30-50 vuotta. Järjestelmät yleensä ovat vielä tuon ajan jälkeenkin toimivia. 50 vuoden ikäisenä eivät enää kaikilta osin vastaa nykyajan kasvaneita vaatimuksia, jolloin asunnoissa käytettävien sähkölaitteiden määrä on huomattavasti kiinteistön rakentamisajankohtaa suurempi ja vaatimukset tietoverkojen tiedonsiirtonopeudelle ovat kasvaneet merkittävästi. Lisäksi järjestelmien ikääntyessä toimintavarmuus laskee huomattavasti ja kunnossapitokustannukset kasvavat.
Kiinteistön sähkö- ja telejärjestelmät ovat helpointa ja teknistaloudellisesti järkevintä uusia vesi- ja viemärijärjestelmien linjasaneerauksen yhteydessä, jolloin rakenteet ovat avattuna vesi- ja viemäriputkille. Uusimisen siirtäminen myöhempään vaiheeseen tuo aluksi säästöjä, mutta on yleensä kokonaisuudessaan esim. 20 vuoden aikavälillä yleensä kalliimpi ratkaisu, koska järjestelmien käyttöiän loppuessa rakenteet on avattava erikseen sähkö- ja telekaapeleiden uusimista varten.

 

2. Sähkökuntoarvio

Tehdessämme sähkökuntoarvioita selvitämme kiinteistön sähkö- ja teleasennusten järjestelmäkohtaisen nykytilan ja annamme nykykunnosta arvion. Kunto selvitetään tutkimalla kiinteistön olemassa olevia sähköpiirustuksia ja arvioimalla laitteiston kunto tehtävän kohdekäynnin aikana silmämääräisesti rakenteita rikkomatta. Annamme tarvittaessa kuitenkin tekimiemme havaintojen perusteella työn lopputuloksena syntyvässä kuntoarvioraportissa suosituksen joidenkin järjestelmien tarkempaan tutkimiseen mahdollisten mittausten tekemiseen.

 

 

2.1 Mitä sähkökuntoarvioomme sisältyy

Kuntoarvioomme sisältyy tarvittaessa ennen kohdekäyntiä tehtävän asukaskyselyn, joka auttaa meitä kiinnittämään kohdekäynnillä huomiomme oikeisiin ja asukkaiden tärkeäksi katsomiin asioihin. Kirjoitamme kohdekäynnin havaintojen perusteella sähkökuntoarvioraportin, jossa käymme läpi sähkö- ja telejärjestelmät järjestelmäkohtaisesti. Liitämme kuntoarvioraporttiin myös valokuvia kohdekäynnillä tekemistämme havainnoista. Tuomme raportissa selkeästi esiin kiireellistä korjausta vaativat kohteet. Mikäli havaitsemme kohdekäynnillä jotain kriittistä, esim. jonkun välittömän korjauksen vaatiman sähköturvallisuusriskin, raporttiin kirjaamisen lisäksi raportoimme havainnosta viipymättä erikseen esim. taloyhtiön isännöitsijälle.

Tarvittaessa laadimme kuntoarvioraporttiimme mukaan PTS-suunnitelman, eli pitkän tähtäimen suunnitelman. Esitämme PTS-suunnitelmassa kunnossapitokohteet suositeltuineen ajoituksineen seuraavalle 10 vuodelle.

 

3. Sähköautot yleistyvät vauhdilla

Lataushybridit ja täyssähköautot ovat yleistymässä kovaa vauhtia. Suomen sähköisen liikenteen tavoitteeksi on asetettu, että sähköautojen määrä nousee vuoteen 2030 mennessä aina 250 000 sähköautoon. Sähköautoiluun siirtymiseen ohjataan Suomessa mm. poliittisten päätösten avulla, sillä lähitulevaisuudesta alkaen polttomoottoriautoihin ja polttoaineisiin kohdistuvaa verotusta tullaan kiristämään samalla, kun sähköautoiluun kohdistuvaa verotaakkaa kevennetään. Myös huoli ympäristöstä ohjaa autoilijoita siirtymään polttomoottoriautoista ajon aikana saasteettomiin sähköautoihin.

Myös valtio tukee sähköauton latausinfrastruktuurin kehitystä Suomessa erilaisten tukien avulla:

Lataustuki on tarkoitettu yrityksille, jotka hakevat tukea julkisille latauspisteille. Riippuen asennettavien latauspisteiden latausnopeudesta, tuki kattaa 30-35% investoinnin kustannuksista.

ARA:lta haettava avustus on tarkoitettu taloyhtiöille ja se kattaa 35% kustannuksista, jotka aiheutuvat sähköauton latauspisteisteiden rakentamisesta ja latauspisteiden edellyttämistä muutostöistä kiinteistön sähköjärjestelmään. Tuen enimmäismäärä on 90 000 € ja tuen edellytyksenä on, että latauspisteitä rakennetaan vähintään viidelle autopaikalle. Tuen piiriin hyväksytään myös latauspisteiden tarveselvityksestä ja hankesuunnittelusta aiheutuvat kustannukset.

Tarvittittaessa ohjeistamme asiakkaitamme tukien hakemiseen liittyvissä asioissa.

 

3.1 Sähköauton latauspisteiden suunnittelu alkaa tarveselvityksellä

Useassa kiinteistössä ja taloyhtiössä pohditaankin mm. edellisen otsakkeen alla mainittujen syiden vuoksi, mahdollistaisikohan kiinteistön nykyinen sähköjärjestelmä sähköauton latauspisteiden hankkimisen. Pitkään tämän kanssa ei kannata arvuutella, vaan kannattaa teettää meillä sähköauton latauspisteiden tarveselvitys, joka on erittäin hyvä työkalu sähköautonlatauspisteitä koskevan päätöksenteon avuksi.

Tarveselvityksessä selvitämme, mahdollistaako kiinteistön nykyinen sähköjärjestelmä sähköauton latauksia ja jos mahdollistaa, niin kuinka moneen sähköautonlatauspisteeseen järjestelmän kapasiteetti on riittävä. Riittävyyden kannalta määräävin tekijä on pää-/kiinteistökeskuksen pääsulakeko ja nykyisten autolämmityspisteiden kaapelointien riittävyys (siinä tapauksessa, että nykyistä autolämmitysverkostoa hyödynnetään sähköautonlataukseen).

Tarveselvityksemme perustuu kohteesta saatavilla oleviin nykyisiin sähkösuunnitelmadokumentteihin ja kohdekäyntiin, jonka avulla voimme kartoittaa juuri kyseiseen kohteeseen parhaiten sopivat ratkaisumahdollisuudet sähköauton latauspisteiden toteuttamiseksi.

Tarveselvityksemme lopputuloksena syntyy kirjallinen raportti, jossa kerromme kiinteistön nykyisen sähköjärjestelmän soveltuvuudesta sähköauton lataukseen, sekä esitämme näkemyksemme mukaan parhaat ratkaisut latauspisteiden toteuttamiseksi.

 

3.2 Toteutussuunnittelu, rakennus ja työmaavalvonta

Jos tarveselvityksen pohjalta tehdään myönteinen päätös sähköauton latauspisteiden hankkimisesta, voimme tarjota asiakkaallemme myös varsinaisen sähköauton latauspisteiden suunnittelun, eli toteutussuunnittelun. Suunnittelutyön tuloksena syntyy laadukas ja yksityiskohtainen sähkösuunnitelma, jolla asiakas voi kilpailuttaa urakoitsijat.

Toteutussuunnitteluvaiheessa valitsemme asiakkaalle parhaiten soveltuvat latausasematyypit yhteistyössä asiakkaan kanssa, suunnittelemme latausasemien sijoituspaikat kaapelointeineen sekä mahdollisesti tarvittavat vahvistukset kiinteistön sähköverkkoon, sähköliittymään jne. kuorman hallinta huomioiden.

Voimme tarjota asiakkaillemme sähköauton latauspisteiden rakennuttamisen avaimet käteen-palveluna. Palvelussa teemme latauspisteisiin liittyvän tarveselvityksen, toteutussuunnittelun, kilpailutamme urakoitsijat sekä hoidamme rakennuttamisen ja työmaavalvonnan.

Meihin kannattaa ottaa yhteyttä heti hankkeen alkuvaiheessa!

Tutustu myös

Käytämme evästeitä sivuston ja sen käyttökokemuksen parantamiseksi. Huomaathan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein ilman evästeitä.